جهت انجام فرآیند ثبت نام، بر روی دوره یا دوره های مورد نظر زیر کلیک و فرم مربوطه را تکمیل نمایید.

ثبت نام دوره پدافند عمومی             ثبت نام دوره پدافند زیستی              ثبت نام دوره پدافند سایبری


تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه ی پردیس شریف می باشد