دریافت و استعلام گواهينامه

لطفا کد ملی خود را بدون خط فاصله وارد نمایید.

مثال:

0239067480

کد امنیتی تصویر امنیتی
کد ملی / شماره پاسپورت
ردیف
کد دوره
نام دوره
تاریخ صدور گواهینامه
کد دانشپذیری
نام
نام خانوادگی
نام پدر
دانلود گواهینامه
اعتبار
تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به مؤسسه پردیس شریف پاسارگاد می باشد